Pentax km Operating Guide (et)

Download
105
Pildistusfunktsioonid
4
Särituse sammu määramine toimub [1. EV Steps] alt [A Custom Setting 1] menüüs 
(lk.78), valida saab 1/2 EV või 1/3 EV astet.
AE lukk (särilukk) on funktsioon, mis jätab säriparameetrid enne pildistamist mällu. 
Seda saab kasutada juhul, kui pildistatav on väga väike või tagantvalgustatud ning 
korrektset säritust on raske teistmoodi saavutada.
1
Valige [AE Lock] seadistus 
[9.
Button function] alt 
[Custom Setting 2] menüüs.
2
Vajutage 
= nuppu.
Kaamera salvestab säriväärtuse mällu.
Säriluku ajal kuvatakse pildiotsijas 
@ sümbol. 
Lukustuse vabastamiseks vajutage uuesti.
Särituse sammu määramine
Särituse lukustamine enne võtet (AE Lukk)
1. EV  Steps
Exposure setting steps
are set to 1/2 EV
 
1/2 EV Steps
1/3 EV Steps
9. AF Button function
Enable AF1
Enable AF2
Cancel AF
AE Lock
AF button is assigned
to AE Lock function
 
e_kb464_84percent.book  Page 105  Monday, October 6, 2008  11:03 AM