Pentax km Operating Guide (et)

Download
106
Pildistusfunktsioonid
4
Võimaldab pildistada ühe päästikuvajutusega kolm järjestikust erineva säritusega pilti. 
Esimene kaader säritatakse normaalsena, teine kaader on alasäris (negatiivne 
kompensatsioon) ja kolmas on ülesäris (positiivne komensatsioon).
[6. Auto Bracketing order] kahvelduse järjestus on seadistatav [A Custom Setting 1] 
menüüs (lk.78).
1
Vajutage pildistusrežiimis (2) noolenuppu.
Ekraanile ilmub [Drive Mode] menüü.
• Säriparameetrid jäävad lukustatuks seni, kuni 
= nupp või päästik vabastatakse. 
Säriparameetrid jäävad pärast nupu vabastamist mällu särimõõtesüsteemi tööajaga 
võrreldes 0.5× kuni 2× pikemaks ajaks.
= nupu vajutamisel annab kaamera helisignaali. Seda saab välja lülitada. (lk.215)
• Särilukku ei saa kasutada h säriaja korral.
• Kui kasutate suumobjektiivi, mille puhul maksimaalne ava on erinevatel fookuskaugustel 
erinev, muutub säriaja ja avaarvu kombinatsioon suumimise ajal isegi juhul kui säritus 
on AE luku abil lukustatud. Sellele vaatamata jääb särituse väärtus samaks ning kaader 
jäädvustatakse AE luku abil valitud heledusega.
• Säritust võib lukustada ka koos fookuse lukustamisega. Seadistamine toimub 
[4. AE-L with AF locked] alt [A Custom Setting 1] menüüs. (lk.115)
Särikahveldus
Normaalne säri
Alasäri
Ülesäri
Auto Bracketing order
0 ´ — ´ +, — ´ 0 ´ +, + ´ 0 ´ —, 0 ´ + ´ —
e_kb464_84percent.book  Page 106  Monday, October 6, 2008  11:03 AM