Pentax km Operating Guide (et)

Download
107
Pildistusfunktsioonid
4
2
Valige (5) noolenupu 
abil 
(Auto Bracket).
3
Määrake valiketta abil särikompensatsioon.
Sõltuvalt [1. EV Steps] (lk.105) alt [A Custom Setting 1] menüüs valitud EV sammule 
saab valida järgmisi kompensatsiooniväärtusi.
4
Vajutage 
4 nuppu.
Kaamera naaseb ooterežiimi ning on pildistamiseks valmis.
5
Vajutage päästik poolenisti alla.
Teravustamisel kuvatakse pildiotsijas ja olekuvaates fookuse indikaator ] 
ja EV kompensatsiooniväärtus.
6
Vajutage päästik lõpuni alla.
Kaamera pildistab järjest kolm kaadrit vastavalt [6. Auto Bracketing order] 
alt [A Custom Setting 1] menüüs seadistatud järjekorrale.
Seadistuse samm
Kahvli väärtus
1/2 EV
±0.5, ±1.0, ±1.5, ±2.0
1/3 EV
±0.3, ±0.7, ±1.0, ±1.3, ±1.7, ±2.0
D r i v e   M o d e
D r i v e   M o d e
A u t o   B r a c k e t
A u t o   B r a c k e t
D r i v e   M o d e
A u t o   B r a c k e t
±0.5
0.5EV
EV
±0.5EV
O K
O K
O K
OK
e_kb464_84percent.book  Page 107  Monday, October 6, 2008  11:03 AM