Pentax km Operating Guide (et)

Download
10
Lisad
235
Algseaded............................................................................................... 236
Erinevate objektiividega kasutatavad funktsioonid ........................... 240
Märkused avarõnga kasutamise kohta [19. Using aperture ring]................... 241
CCD sensori puhastamine .................................................................... 243
CCD sensori tolmueemaldus ......................................................................... 243
Tolmu tuvastamine CCD pinnal (Dust Alert) .................................................. 244
Tolmu eemaldamine suruõhuga .................................................................... 246
Eraldi müüdav lisavarustus .................................................................. 248
Veateated ................................................................................................ 252
Probleemide lahendamine .................................................................... 255
Tehnilised andmed ................................................................................ 258
Sõnaseletused........................................................................................ 262
Märksõnade loetelu ............................................................................... 267
e_kb464_84percent.book  Page 10  Monday, October 6, 2008  11:03 AM