Pentax km Operating Guide (et)

Download
109
Pildistusfunktsioonid
4
Teravustamine
Teravustada saab kahel erineval moel.
Automaatse teravustamise puhul saab valida kahe erineva režiimi vahel. 
l (Single mode) puhul teravustab kaamera fookusalas olevale objektile ning 
lukustab teravuse. k (Continuous mode) puhul hoiab kaamera liikuvat objekti 
teravana seni, kuni päästikut poolenisti all hoida. f (Auto) valiku puhul otsustab 
kaamera automaatselt l või k kasutamise üle. Vaikimisi seadistus on f.
1 AF režiimi seadistamine (lk.111)
1
Lükake teravustamisrežiimi 
valikuhoob asendisse 
=.
=
Autofocus
Kaamera teravustab päästiku poolenisti vajutamisel 
objekti automaatselt.
\
Manual focus
Teravustamine toimub käsitsi.
Automaatne teravustamine
MF
AF
e_kb464_84percent.book  Page 109  Monday, October 6, 2008  11:03 AM