Pentax km Operating Guide (et)

Download
110
Pildistusfunktsioonid
4
2
Vaadake läbi pildiotsija ning 
vajutage päästik poolenisti alla.
Kui objekt on teravustatud, ilmub fookuse 
indikaator ] ning kaamera annab 
helisignaali. (Kui indikaator vilgub, 
on pildistatav ebaterav.)
1 Raskesti teravustatavad objektid (lk.63)
Kaamerat saab seadistada ka nii, et teravustamist ei toimu päästiku poolenisti 
vajutamisel. Kaamera teravustab 
= nupule vajutamisega. See on kasulik 
olukorras, kus soovite, et päästikule vajutamisel teravustamist ei toimuks.
1
Valige [9.
Button function] 
seadistuseks [Custom Setting 2] 
menüüs [Enable AF1] või [Enable AF2].
Enable AF1
: Teravustamine toimub 
= nupu või päästiku abil.
Enable AF2
: Teravustamine toimub ainult 
= nupu abil. Päästiku abil 
kaamera ei teravusta.
Teravustamine 
= nupu abil
Fookuse indikaator
9. AF Button function
AF is performed when
the button is pressed
 
Enable AF1
Enable AF2
Cancel AF
AE Lock
e_kb464_84percent.book  Page 110  Monday, October 6, 2008  11:03 AM