Pentax km Operating Guide (et)

Download
111
Pildistusfunktsioonid
4
2
Vajutage 
= nuppu.
Toimub automaatne teravustamine.
Valida saab kolme erineva automaatteravustamisrežiimi vahel. Vaikimisi režiim 
on f (Auto).
1
Lükake teravustamisrežiimi nupp asendisse 
=.
2
Vajutage olekuvaates 
4 nuppu.
Ekraanile ilmub juhtpaneel.
Kui olekuvaadet pole ekraanil, vajutage M nuppu.
[Cancel AF] valiku korral kuvatakse 
= nupu vajutamisel pildiotsijasse \. 
Päästiku vajutamisel automaatset teravustamist ei toimu (sõrme eemaldamisel 
= nupult 
naaseb kaamera koheselt tavalisse AF režiimi).
AF režiimi seadistamine
f
Auto
Valib automaatselt l või k teravustamisrežiimi objektist 
sõltuvalt.
l
Single 
mode
Päästiku poolenisti vajutamisel teravustab kaamera objektile 
ning lukustab fookuse.
k
Continuous 
mode
Päästiku poolenisti allhoidmisel hoiab kaamera objekti pidevalt 
teravana. Pildistamine on võimalik vaatamata sellele, et objekt 
ei pruugi antud hetkel terav olla.
e_kb464_84percent.book  Page 111  Monday, October 6, 2008  11:03 AM