Pentax km Operating Guide (et)

Download
112
Pildistusfunktsioonid
4
3
Valige (2345) noolenuppude abil 
[AF Mode] ning vajutage 
4 nuppu.
Ekraanile ilmub [AF Mode] menüü.
4
Valige (45) noolenuppude abil 
automaatteravustamise režiim.
5
Vajutage 
4 nuppu.
Kaamera naaseb ooterežiimi ning on pildistamiseks valmis.
• AF režiimi ei saa muuta Picture ja 
H (Scene) režiimides.
• k (Continuous mode) saab valida e, K, b, c või a režiimides. Kaamera lülitub 
k teravustamisrežiimi 
\ (Moving Object) Picture programmis ning n (Stage 
Lighting), R (Kids), Y (Pet) või l (Night Snap) programmis 
H (Scene) režiimis.
• k korral toimub teravustamine pidevalt. Kaamera hoiab liikuvat objekti teravana 
seni, kuni päästikut poolenisti all hoitakse.
• l (Single mode) režiimis on teravus lukus seni kuni ] sümbol pildiotsijas põleb. 
Uuesti teravustamiseks vabastage päästik ning alustage uuesti.
• l (Single mode) puhul ei saa pildistada enne, kui objekt on terav. Kui pildistatav 
on kaamerale liiga lähedal, tuleb vahemaad kaamera ja objekti vahel suurendada. 
Kui automaatselt on raske teravustada, teravustage käsitsi (lk.63). (lk.116)
• Vajutage l (Single mode) teravustamisrežiimis päästik poolenisti ala. Integreeritud 
välklamp tekitab seeria välke ning võimaldab sellega automaatsel teravustamisel 
hämaras kergemini töötada.
• Kui päästik on poolenisti vajutatud või kui kaustate teravustamiseks 
= nuppu 
f või k valiku korral, alustab kaamera objekti liikumise korral automaatselt 
jälgivat teravustamist. 
• Kui kasutate DA objektiivi Quick-Shift Focus süsteemi, valige kaameral alati l režiim.
AF Mode
AF Mode
AF.A
AF.A
AF.A
JPEG
AWB
ISO
AUTO
10
M
OFF
OFF
400
AF Mode
AF Mode
AF.A
AF.A
AF.A
AF.A
AF.S
AF.S
AF.C
AF.C
OK
OK
OK
e_kb464_84percent.book  Page 112  Monday, October 6, 2008  11:03 AM