Pentax km Operating Guide (et)

Download
113
Pildistusfunktsioonid
4
Valige pildiotsijas teravustamiseks kasutatav punkt. Vaikimisi seadistus on i (Wide).
Seadistage [Select AF point] alt [A Rec. Mode 2] menüüs. (lk.77)
Teravustamisala valik (AF punkt)
i
Wide
Kaamera valib optimaalse AF punkti automaatselt.
O
Spot
Valib pildiotsija keskel oleva teravustamispunkti.
Kui kasutate muid objektiive peale DA, DA L, D FA, FA J, FA või F objektiivi, 
on AF punkt fikseeritult kaadri keskel O (Spot) seadistustest sõltumata.
MENU
Cancel
1
2
3
AF.S
AF Mode
AE Metering
Select AF point
Instant Review
OK
OK
OK
e_kb464_84percent.book  Page 113  Monday, October 6, 2008  11:03 AM