Pentax km Operating Guide (et)

Download
114
Pildistusfunktsioonid
4
Kui pildistatav asub fookusalast väljas, ei suuda kaamera sellele automaatselt 
teravustada. Sellisel juhul kasutage fookuslukku: valige [AF Mode] seadistuseks l, 
suunake fookusala objektile, teravustage ning kadreerige võte päästikut vabastamata 
ringi.
1
Kadreerige pildiotsijasse 
meelepärane kompositsioon.
2
Suunake kaamera nii, et pildistatav 
oleks kaadri keskel ning vajutage 
päästik poolenisti alla.
Kui objekt on teravustatud, ilmub pildiotsijasse 
fookuse indikaator ] ning kaamera annab 
helisignaali (kui indikaator vilgub, on pildistatav 
ebaterav).
3
Lukustage fookus.
Hoidke päästikut poolenisti alla. Fookus jääb lukustatuks.
Teravuse lukustamine (Fookuslukk)
(Näide) Pildistatav on ebaterav 
ning taust on terav.
e_kb464_84percent.book  Page 114  Monday, October 6, 2008  11:03 AM