Pentax km Operating Guide (et)

Download
115
Pildistusfunktsioonid
4
4
Kadreerige võte päästikut 
vabastamata ringi.
Särituse lukustamiseks koos fookusega seadistage [4. AE-L with AF locked] 
funktsioon [A Custom Setting 1] menüüs (lk.78). Vaikimisi seadistuste kohaselt 
säritust koos fookusega ei lukustata.
• Fookus on lukustatud seni kuni fookuse indikaator ] põleb.
• Suumirõnga pööramisega fookusluku ajal võib võtte ebateravaks muutuda.
• Objekti teravustamisel kostuvat heli on võimalik välja lülitada. (lk.215)
• Fookuslukku ei saa kasutada juhul, kui [AF Mode] seadistuseks on k (Continuous 
mode), pildiprogrammiks on 
\ (Moving Object) või 
H (Scene) režiimis on 
programmiks valitud n (Stage Lighting), R (Kids), Y (Pet) või l (Night Snap). 
Neis režiimides toimub teravustamine pidevalt kuni päästiku vabastamiseni 
(Jälgiv automaatne teravustamine).
Särituse lukustamine fookuse lukustamisel
1
Off (väljas)
Särilukku fookuse lukustamisega ei kaasne.
2
On (sees)
Säritus lukustatakse koos fookusega.
4. AE-L with AF locked
AE is not locked
when the focus
is locked
Off
On
e_kb464_84percent.book  Page 115  Monday, October 6, 2008  11:03 AM