Pentax km Operating Guide (et)

Download
116
Pildistusfunktsioonid
4
Käsitsi teravustamisel saab abinõuna kasutada fookusindikaatorit või pildiotsija 
mattklaasi.
Kui pildistatav on terav, ilmub ] fookusindikaator pildiotsijasse ka manuaalfookusega 
režiimis.
Käsitsi saab teravustada fookusindikaatori ] abil.
1
Lükake teravustamisrežiimi 
nupp asendisse 
\.
2
Vaadake läbi pildiotsija, vajutage 
päästik poolenisti alla ning pöörake 
teravustamisrõngast.
Kui pildistatav on terav, ilmub pildiotsijasse 
fookusindikaator ] ning kaamera annab 
helisignaali.
Manuaalne teravustamine (MF)
Fookusindikaatori kasutamine
MF
AF
Fookuse indikaator
e_kb464_84percent.book  Page 116  Monday, October 6, 2008  11:03 AM