Pentax km Operating Guide (et)

Download
117
Pildistusfunktsioonid
4
Manuaalsel teravustamisel saab kasutada pildiotsija mattklaasi.
1
Lükake teravustamisrežiimi 
nupp asendisse 
\.
2
Vaadake läbi pildiotsija ning 
pöörake teravustamisrõngast seni 
kuni pildistatav on pildiotsijas terav.
• Kui teravustamine on raskendatud ning fookusindikaator ei ilmu (lk.63), 
kasutage teravustamiseks pildiotsija mattklaasi.
• Objekti teravustamisel kostuvat heli on võimalik välja lülitada. (lk.215)
Mattklaasi kasutamine
MF
AF
e_kb464_84percent.book  Page 117  Monday, October 6, 2008  11:03 AM