Pentax km Operating Guide (et)

Download
118
Pildistusfunktsioonid
4
Pildistamine püüdva teravustamisega
Kui [18. Catch-in focus] seadistus on [A Custom Setting 3] menüüst (lk.79) 
aktiveeritud (sees), teravustamisrežiim on f või l ning kasutate 
üht järgmistest objektiividest, on võimalik kasutada püüdvat teravustamist. 
Kaamera pildistab automaatselt sel hetkel, kui objekt on terav.
• Manuaalse teravustamisega objektiiv
• DA või FA objektiiv, millel on objektiivil 
= ja \ seadistus 
(enne pildistamist peab objektiiv olema seadistatud \)
Kuidas pildistada
1 Paigaldage kaamerale objektiiv.
2 Lükake teravustamisrežiimi nupp asendisse 
=.
3 Valige AF režiimiks f või l.
4 Teravustage punktile, kuhu objekt ilmub.
5 Vajutage päästik lõpuni alla.
Pildistamine toimub automaatselt sel hetkel, kui objekt on terav.
e_kb464_84percent.book  Page 118  Monday, October 6, 2008  11:03 AM