Pentax km Operating Guide (et)

Download
11
Käesolev kasutusjuhend koosneb järgmistest peatükkidest.
Kasutusjuhendi ülesehitus
1 Enne kaamera kasutamist
Selgitused kaamera omaduste, tööosade ja funktsioonide kohta.
2 Alustamine
Peatükk selgitab esimesi samme, mis tuleb läbida pärast kaamera ostmist 
(kuid enne pildistamise alustamist). Siintoodud info lugege kindlasti läbi.
3 Üldine käsitsemine
Selgitused pildistamise ja taasesituse kohta.
4 Pildistusfunktsioonid
See peatükk selgitab kaamera funktsioonide seadistamist.
5 Välklambi kasutamine
Selgitab pildistamist integreeritud välklambiga ning väliste välklampide kasutamist.
6 Pildistusseadistused
Juhendab pilditöötluse seadistamist ning erinevaid failivorminguid.
7 Taasesituse funktsioonid
Selgitused taasesituse, kustutamise ja kustutuskaitse kohta.
8 Piltide töötlemine
Juhendab pildi suuruse muutmist, töötlusfiltrite kasutamist ning RAW failide töötlemist.
9 Trükkimine kaamera abil
Trükiseadistused, piltide otsetrükkimine printeri abil.
10 Kaamera seadistused
Kaamera seadistuste muutmine (Muuhulgas ka monitori seadsitamine ning failide 
nimekuju muutmine).
11 Algseadete taastamine (Reset)
Algsete seadistuste taastamine.
12 Lisad
Selgitab probleemide lahendamist, tutvustab saadaolevat lisavarustust, 
sisaldab muud vajalikku infot.
1
5
4
3
2
6
10
9
8
7
12
11
e_kb464_84percent.book  Page 11  Monday, October 6, 2008  11:03 AM