Pentax km Operating Guide (et)

Download
119
Pildistusfunktsioonid
4
Kompositsiooni, särituse ja teravuse 
kontrollimine enne pildistamist 
(Digitaalne eelvaade)
Eelvaate funktsiooni saab kasutada teravussügavuse, kompositsiooni, 
särituse ja teravuse kontrollimiseks enne võtet. 
Esmalt andke g (Help) nupule digitaalse eelvaate funktsioon.
1
Valige [Rec. Mode 3] 
menüüst [Help button] ning 
vajutage (
5) noolenuppu.
2
Vajutage (5) noolenuppu.
3
Valige (23) noolenuppude 
abil [Digital Preview] ning 
vajutage
4 nuppu.
4
Valige (23) noolenuppude 
abil [Histogram].
1 2
3
MENU
Exit
Memory
Help button
Shake Reduction
Input Focal Length
On
MENU
Help button
Help function
MENU
Help button
Help function
Digital Preview
Custom Image
Digital Filter
RAW button function
Cancel
OK
OK
OK
Help button
Histogram
Bright/Dark area
Digital Preview
MENU
e_kb464_84percent.book  Page 119  Monday, October 6, 2008  11:03 AM