Pentax km Operating Guide (et)

Download
120
Pildistusfunktsioonid
4
5
Valige (45) noolenuppude abil O (Sees) või P (Väljas).
6
Valige (23) noolenuppude abil [Bright/Dark area].
7
Valige (45) noolenuppude abil O (Sees) või P (Väljas).
8
Vajutage kaks korda 
3 nuppu.
g nupule on omistatud digitaalse eelvaate (Digital Preview) funktsioon.
Kaamera naaseb ooterežiimi ning on pildistamiseks valmis.
9
Teravustage objektile, kadreerige 
võte pildiotsija abil ning vajutage 
nuppu.
(|) ikoon ilmub eelvaate ajal monitorile 
koos pildiga ning võimaldab kontrollida 
kompositsiooni, säritust ja teravust.
Digitaalse eelvaate lõpetamiseks vajutage 
päästik poolenisti alla.
• Digitaalse eelvaate maksimaalne kuvamise aeg on 60 sekundit.
• Valikuketta abil on digitaalse eelvaate pilti võimalik suurendada. (lk.167)
e_kb464_84percent.book  Page 120  Monday, October 6, 2008  11:03 AM