Pentax km Operating Guide (et)

Download
123
Pildistusfunktsioonid
4
4
Vajutage 
4 nuppu.
Kaamera naaseb ooterežiimi ning on pildistamiseks valmis.
5
Suunake kaamera objektile ning vajutage päästik poolenisti alla.
k ilmub pildiotsijasse ning stabilisaator 
käivitub.
• Statiivilt pildistades tuleb stabilisaator kindlasti välja lülitada.
• Stabilisaator lülitub automaatselt välja järgmistes tingimustes.
• Iseavaja
• Pildistamine distantspäästikuga
• Bulb võte
• Välise välklambi kasutamine traadita režiimis
• Kui kasutate objektiivi, mis ei edasta kaamerale automaatselt infot (fookuskaugus) 
(lk.122), ilmub [Input Focal Length] menüü ekraanile. Seadistage [Input Focal Length] 
menüüs fookuskaugus käsitsi. 
• Kui te pildistabilisaatorit ei vaja, lülitage see välja.
• Stabilisaator ei toimi täielikult (umbes 2 sekundi jooksul) kohe pärast kaamera 
sisselülitamist või pärast kaamera naasmist automaatsest väljalülitusest. Oodake 
stabilisaatori käivitumist ning vajutage seejärel õrnalt päästikule. Vajutage päästik 
poolenisti alla. Kaamera on pildistamiseks valmis kui 
k ilmub pildiotsijasse.
• Stabilisaatorit saab kasutada kõigi PENTAX objektiividega, mis ühilduvad e 
kaameraga. Kui objektiivi avarõngas ei ole s (Auto) asendis või kui avarõngal puudub s 
asend, ei toimi kaamera enne kui [19. Using aperture ring] seadistus [A Custom Setting 3] 
menüüs on [Permitted]. See tuleb eelnevalt seadistada. Pidage meeles, et osad funktsioonid 
on sellel juhul piiratud. Detailsema info saamiseks lugege “Märkused avarõnga kasutamise 
kohta [19. Using aperture ring]” (lk.241).
e_kb464_84percent.book  Page 123  Monday, October 6, 2008  11:03 AM