Pentax km Operating Guide (et)

Download
124
Pildistusfunktsioonid
4
Kui lülitate kaamera sisse ning kaamera ees on vanemat tüüpi objektiiv 
(mis ei edasta infot digitaalselt, (lk.122)) ning stabilisaator on sisse lülitatud, 
ilmub ekraanile [Input Focal Length] menüü.
Seadistage fookuskaugus [Input Focal Length] menüüs käsitsi.
1
[Focal Length] seadistamiseks 
kasutage (
45) noolenuppe 
või valikuketast.
Valige üks järgnevast 34 fookuskauguse 
hulgast. (Vaikimisi seadistus on [35].)
2
Vajutage 
4 nuppu.
Kaamera naaseb ooterežiimi ning on pildistamiseks valmis.
Stabilisaatori seadistamine
• Kui kasutate objektiivi, mis edastab kaamerale fookuskauguse automaatselt, 
siis [Input Focal Length] menüüd ekraanile ei ilmu.
• Kui kasutate objektiivi, millel puudub avarõnga s asend või kui avarõngas ei ole s asendis, 
seadistage [19. Using aperture ring] väärtuseks [A Custom Setting 3] menüüs [Permitted]. 
(lk.241)
8
10
12
15
18
20
24
28
30
35
40
45
50
55
65
70
75
85 100 120
135 150 180 200 250 300 350 400 450 500
550 600 700 800
• Kui teie objektiivi fookuskaugus puudub menüüst, valige tegelikule fookuskaugusele 
lähim väärtus (näide: [18] valige 17 mm ja [100] 105 mm objektiivi puhul).
• Suumobjektiivi kasutamisel valige tegelik fookuskaugus.
• Stabilisaatori efekti mõjutavad pildistuskaugus ning fookuskaugus. Lähedalt pildistades 
ei pruugi stabilisaator soovitud tulemusi anda.
Fookuskauguse sisestamiseks avage [A Rec. Mode 3] menüüst [Input Focal Length] 
(lk.77).
MENU
Cancel
Cancel
Input Focal Length
Input Focal Length
135
120
100
Focal Length
Focal Length
OK
OK
OK
e_kb464_84percent.book  Page 124  Monday, October 6, 2008  11:03 AM