Pentax km Operating Guide (et)

Download
125
Pildistusfunktsioonid
4
Kaameral on kaks erinevat iseavajat: g ja 
Z.
1
Kinnitage kaamera statiivile.
2
Vajutage pildistusrežiimis (2) noolenuppu.
Ekraanile ilmub [Drive Mode] menüü.
3
Valige (45) noolenuppude abil g.
4
Vajutage (3) noolenuppu ning 
valige (
45) noolenuppude abil g 
või 
Z.
Iseavaja kasutamine
g
Pildistamine toimub selles režiimis umbes 12 sekundi pärast. 
Selliselt saab ka fotograaf pildile jõuda.
Z
Peegel liigub päästiku vajutamisel koheselt ülemisse asendisse. 
Pildistamine toimub umbes 2 sekundit hiljem. See režiim võimaldab 
vähendada pildistamisel kaamera värinat.
O K
O K
O K
OK
D r i v e   M o d e
D r i v e   M o d e
S i n g l e   f r a m e   s h o o t i n g
S i n g l e   f r a m e   s h o o t i n g
D r i v e   M o d e
S i n g l e   f r a m e   s h o o t i n g
O K
O K
O K
OK
D r i v e   M o d e
D r i v e   M o d e
S e l f - Ti m e r   ( 1 2   s e c s )
S e l f - Ti m e r   ( 1 2   s e c s )
D r i v e   M o d e
S e l f - Ti m e r   ( 1 2   s e c s )
e_kb464_84percent.book  Page 125  Monday, October 6, 2008  11:03 AM