Pentax km Operating Guide (et)

Download
126
Pildistusfunktsioonid
4
5
Vajutage 
4 nuppu.
Kaamera naaseb ooterežiimi ning on pildistamiseks valmis.
6
Jälgige pildiotsijas, et pildistatav 
objekt on korrektselt kaadris ning 
vajutage päästik poolenisti alla.
Kui pildistatav on terav, 
ilmub ] fookusindikaator pildiotsijasse.
7
Vajutage päästik lõpuni alla.
g puhul vilgub iseavaja tuli algul aeglaselt, 
viimase 2 sekundi jooksul enne pildistamist 
muutub vilkumine kiireks. Kaamera annab 
helisignaali ning sagedus tõuseb. 
Pildistamine toimub umbes 12 sekundit 
pärast päästiku lõpuni vajutamist.
Z puhul toimub pildistamine 2 sekundit 
pärast päästiku lõpuni allavajutamist.
• Kaamera helisignaalid on võimalik välja lülitada. (lk.215)
• Pildiotsijasse langev valgus võib mõjutada säritust. Kasutage sellisel juhul särilukustust 
(lk.105). a Manuaalrežiimis (lk.98) pildiotsijasse langev valgus säritust ei mõjuta.
• Valige iseavaja tühistamiseks [Drive Mode] dialoogist mõni teine võtterežiim peale g 
ja
Z. Kui [Drive Mode] seadistus [A Rec. Mode 3] menüüs (lk.229) [Memory] 
all on P (väljas), siis tühistub seadistus kaamera väljalülitamisel.
• g või 
Z kasutamisel lülitub pildistabilisaator automaatselt välja.
e_kb464_84percent.book  Page 126  Monday, October 6, 2008  11:03 AM