Pentax km Operating Guide (et)

Download
127
Pildistusfunktsioonid
4
Peegli eelpäästmist saab kasutada kaamera värina vältimiseks olukorras, 
kus see mõjutab pilti isegi statiivilt pildistamisel distantspäästikuga.
2-sekundilise iseavajaga pildistamisel liigub peegel päästiku vajutamisel üles 
ning pildistamine toimub 2 sekundit hiljem. Selleks ajaks on peegli vibratsioon 
hääbunud.
Peegli eellukuga pildistamiseks toimige järgnevalt.
1
Kinnitage kaamera statiivile.
2
Valige 
Z
 võtterežiim Drive Mode alt.
Detailsema info saamiseks lugege punkte 1 kuni 5 lk.125.
3
Vajutage päästik poolenisti alla.
Toimub automaatne teravustamine. Kui pildistatav on terav, 
ilmub ] fookusindikaator pildiotsijasse.
4
Vajutage päästik lõpuni alla.
Peegel liigub ülemisse asendisse ning pildistamine toimub 2 sekundi thiljem. 
Säri lukustub koheselt enne peegli ülesliikumist.
Peegli eelpäästmine
e_kb464_84percent.book  Page 127  Monday, October 6, 2008  11:03 AM