Pentax km Operating Guide (et)

Download
128
Pildistusfunktsioonid
4
Eemalt saab pildistada ka eraldi müüdava distantspäästiku abil. Töörežiimiks saab 
valida h (distantspäästik) või i (3 sek viivitusega päästik).
1
Kinnitage kaamera statiivile.
2
Vajutage pildistusrežiimis (2) noolenuppu.
Ekraanile ilmub [Drive Mode] menüü.
3
Valige (45) noolenuppude abil h.
4
Vajutage (3) noolenuppu ning 
valige (
45) noolenuppude 
abil 
või i.
Iseavaja tuli vilgub. Kaamera annab sellega 
märku distantspäästiku ooterežiimist.
5
Vajutage 
4 nuppu.
Kaamera naaseb ooterežiimi ning on pildistamiseks valmis.
Pildistamine eraldi müüdava distantspäästiku abil
h
Pildistamine toimub distantspäästiku päästikunupu vajutamisel koheselt.
i
Pildistamine toimub distantspäästiku päästikunupu vajutamisel 3 sekundit hiljem.
O K
O K
OK
D r i v e   M o d e
R e m o t e   c o n t r o l
D r i v e   M o d e
R e m o t e   c o n t r o l
e_kb464_84percent.book  Page 128  Monday, October 6, 2008  11:03 AM