Pentax km Operating Guide (et)

Download
129
Pildistusfunktsioonid
4
6
Vajutage päästik poolenisti alla.
Toimub automaatne teravustamine. Kui pildistatav on terav, ilmub ] fookusindikaator 
pildiotsijasse.
7
Suunake distantspäästik kaamera 
esiosas asuva sensori suunas 
ning vajutage distantspäästiku 
päästikunuppu.
Distantspäästiku töökaugus kaamera esiosast 
on umbes 5 m.
h puhul toimub pildistamine päästiku 
vajutamisel koheselt.
i puhul toimub pildistamine 3 sekundit pärast päästiku vajutamist.
Pärast pildsitamist põleb iseavaja tuli 2 sekundit ning hakkab seejärel uuesti 
vilkuma.
• Vaikimisi seadistuste kohaselt ei ole distantspäästikuga võimalik teravustada. 
Enne pildistamist teravustage stseen ära. Samuti võib seadistada [A Custom Setting 2] 
menüüs [10. AF in remote control] seadistuseks [On] (sees) (lk.78).
• Distantspäästikuga pildistamisel ei avane integreeritud välklamp automaatselt ka juhul, 
kui olete valinud 
g (Auto discharge) välgurežiimi. Avage välk käsitsi. (lk.68)
• Pildiotsijasse langev valgus võib mõjutada säritust. Kasutage särilukustuse funktsiooni 
(lk.105). a Manuaalrežiimis (lk.98) pildiotsijasse langev valgus säritust ei mõjuta.
• Valige distantspäästiku režiimi tühistamiseks [Drive Mode] dialoogis mõni teine 
võtterežiim peale h ja i. Kui [Drive Mode] seadistus [A Rec. Mode 3] menüüs 
(lk.229) [Memory] all on P (väljas), siis tühistub seadistus kaamera väljalülitamisel.
• hvõi i kasutamisel lülitub stabilisaator automaatselt välja.
• Distantspäästik ei pruugi tagantvalguse tingimustes toimida.
• Distantspäästiku patarei suudab signaali väljastada umbes 30 000 korda. 
Patarei vahetamiseks võtke ühendust PENTAX hoolduskeskusega (teenus on tasuline).
5 m
e_kb464_84percent.book  Page 129  Monday, October 6, 2008  11:03 AM