Pentax km Operating Guide (et)

Download
130
Pildistusfunktsioonid
4
Sarivõte
Võimaldab pildistada päästiku allhoidmisega järjest.
Kaamera pakub kahte sarivõtterežiimi. g (Continuous shooting (Hi)) režiimis 
pildistatakse maksimaalse kiirusega seni kuni kaamera puhvermälu täis saab. 
h (Continuous shooting (Lo)) režiimis pildistatakse sarivõtet määratud intervalliga.
1
Vajutage pildistusrežiimis (2) noolenuppu.
Ekraanile ilmub [Drive Mode] menüü.
2
Valige (45) noolenuppude abil g.
3
Vajutage (3) noolenuppu 
ning valige(
45) noolenuppude 
abil 
g või h.
g Continuous shooting 
(Hi)
Kui JPEG kvaliteet on J (kvaliteeditase C), 
saab kiirusega 3,5 kaadrit/sek pildistada kuni 5 kaadrit. 
Pildistuskiirus langeb kui kaamera puhvermälu täitub.
h Continuous shooting 
(Lo)
Kui JPEG kvaliteet on J (kvaliteeditase C), 
saab pildistada kiirusega 1,1 kaadrit/Sek kuni SD kaardi 
täitumiseni.
RAW failivormingu puhul pildistab kaamera sarivõttel g (Continuous shooting (Hi)) 
korral kuni 4 kaadrit ning h (Continuous shooting (Lo)) korral kuni 7 kaadrit.
O K
O K
O K
OK
D r i v e   M o d e
D r i v e   M o d e
S i n g l e   f r a m e   s h o o t i n g
S i n g l e   f r a m e   s h o o t i n g
D r i v e   M o d e
S i n g l e   f r a m e   s h o o t i n g
D r i v e   M o d e
D r i v e   M o d e
C o n t i n u o u s   s h o o t i n g   ( H i )
C o n t i n u o u s   s h o o t i n g   ( H i )
D r i v e   M o d e
C o n t i n u o u s   s h o o t i n g   ( H i )
O K
O K
O K
OK
e_kb464_84percent.book  Page 130  Monday, October 6, 2008  11:03 AM