Pentax km Operating Guide (et)

Download
131
Pildistusfunktsioonid
4
4
Vajutage 
4 nuppu.
Kaamera naaseb olekuvaatesse ning on sarivõtteks valmis.
5
Vajutage päästik poolenisti alla.
Toimub automaatne teravustamine. Kui pildistatav on terav, ilmub ] fookusindikaator 
pildiotsijasse.
6
Vajutage päästik lõpuni alla.
Pildistamine toimub pidevalt seni, kuni päästikut all hoida. Lõpetamiseks eemaldage 
sõrm päästikult.
• Kui AF režiim on l (Single mode), lukustatakse teravus esimese kaadri järgi ning 
pildistamine toimub võrdse intervalliga.
• Integreeritud välklambi kasutamisel ei ole võimalik enne pildistada, kui välk on laetud. 
Kui soovite pildistada ka ajal, mil välgu laadimine pole lõppenud, kasutage [A Custom 
Setting 2] menüü erifunktsiooni [14. Release when Charging]. (lk.71)
• Valige sarivõtte tühistamiseks [Drive Mode] dialoogis mõni teine võtterežiim peale g 
ja h. Kui [Drive Mode] seadistus [A Rec. Mode 3] menüüs [Memory] (lk.229) 
all on P (väljas), siis tühistub seadistus kaamera väljalülitamisel.
e_kb464_84percent.book  Page 131  Monday, October 6, 2008  11:03 AM