Pentax km Operating Guide (et)

Download
132
Pildistusfunktsioonid
4
Digitaalfiltrite kasutamine
Pildistusrežiimis saab pilti muuta digitaalsete filtrite abil. 
Kasutada saab järgmisi. 
1
Vajutage olekuvaates 
4 nuppu.
Ekraanile ilmub juhtpaneel.
Kui olekuvaadet pole ekraanil, vajutage M nuppu.
Filtri nimi
Efekt
Seadistused
Toy Camera
Pilt näeb välja nagu see oleks 
jäädvustatud mängukaameraga.
Shading Level: +1/+2/+3
Blurring: +1/+2/+3
Tone Break: Red/Green/Blue
High Contrast
Kõrge kontrastsusega 
pildistamiseks.
+1/+2/+3
Soft
Pildistamine pehmete joontega.
+1/+2/+3
Star Burst
Annab öösel jäädvustatud 
valgusallikatele ristikujulise sära.
Valgusallikate hulk (Number of light 
sources): Small/Medium/Large
Suurus (Size): Short/Medium/Long
Nurk (Angle): 0°/30°/45°/60°
Retro
Annab pildile vanaaegse 
väljanägemise.
Blue/Amber: -2/-1/Off/+1/+2
Valge raam (White frame): 
Thin/Medium/Thick
Extract color
Ekstraktib valitud värvi 
ning jäädvustab ülejäänud 
pildi mustvalgena.
Red/ Magenta/Cyan/Blue/Green/
Yellow/
• Digitaalfiltrite kasutamisel on failivorminguks alati JPEG. 
• Kasutatavast filtrist sõltuvalt võib pildifaili salvestamisele kuluda rohkem aega. 
• Sarivõtet ja särikahveldust digitaalfiltritega koos kasutada ei saa.
e_kb464_84percent.book  Page 132  Monday, October 6, 2008  11:03 AM