Pentax km Operating Guide (et)

Download
133
Pildistusfunktsioonid
4
2
Valige (2345) noolenuppude 
abil [Digital Filter] ning vajutage 
nuppu.
Ekraanile ilmub filtri valikumenüü.
3
Valige (45) noolenuppude 
abil kasutatav filter.
4
Valige (23) noolenuppude abil 
muudetav seadistus ning (
45
noolenuppude abil sobiv väärtus.
5
Vajutage 
4 nuppu.
Kaamera naaseb ooterežiimi ning on pildistamiseks valmis.
• Kui olete digitaalfiltritega pildistamise lõpetanud, valige punktis 3 [Not use any filters].
• Digitaalfiltreid saab piltidele rakendada ka pärast pildistamist taasesitusrežiimis (lk.192).
Digital Filter
Digital Filter
Not use any filters
Not use any filters
400
AF.A
JPEG
AWB
ISO
AUTO
10
M
OFF
OFF
Check
Check
Star Burst
Star Burst
OFF
OFF
SOFT
SOFT
OK
OK
OK
Check
Check
Number of light sources
Number of light sources
OK
OK
OK
e_kb464_84percent.book  Page 133  Monday, October 6, 2008  11:03 AM