Pentax km Operating Guide (et)

Download
5
Välklambi kasutamine
Peatükk juhendab e integreeritud välklambi kasutamist 
ning kirjeldab välise välklambiga pildistamist.
Välklambi omadused erinevates särirežiimides  .....136
Töökaugus ja avaarv integreeritud välklambi 
kasutamisel ................................................................138
Objektiivide ühilduvus integreeritud välklambiga  .....139
Välise välklambi kasutamine (Eraldi müüdav 
lisavarustus) ...............................................................140
e_kb464_84percent.book  Page 135  Monday, October 6, 2008  11:03 AM