Pentax km Operating Guide (et)

Download
136
Välklambi kasutamine
5
Välklambi omadused erinevates 
särirežiimides
• Liikuva objekti pildistamisel saab välklambi abil muuta udususe efekti.
• Välklambiga pildistamisel saab valida säriaja 1/180 sek. või aeglasema.
• Kaamera valib stseeni valgustatusest lähtuvalt avaarvu automaatselt.
• Säriaeg on fikseeritult 1/180 sek. kui te ei kasuta DA, DA L, D FA, FA J, 
FA, F või A objektiivi.
• Kaamera võimaldab välklambiga pildistamisel valida sobiva avaarvu. 
Seda saab kasutada näiteks teravussügavuse juhtimiseks.
• Kaamera valib stseeni valgustatusest lähtuvalt säriaja automaatselt.
• Säriaeg nihkub automaatselt alates 1/180 sek. kuni pikemate aegadeni (lk.58) 
mis vähendab kaamera värinat. Pikim võimalik säriaeg sõltub kasutatava 
objektiivi fookuskaugusest.
• Säriaeg on fikseeritult 1/180 sek. kui te ei kasuta DA, DA L, D FA, FA J, FA või F 
objektiivi.
Pika säriajaga sünkroniseerimist saab kasutada . (Night Scene Portrait) või b 
(Shutter Priority) programmides. Nii portreteeritav kui ka taust jäädvustatakse pildile.
Välklambi kasutamine b (Shutter Priority) režiimis
Välklambi kasutamine c (Aperture Priority) režiimis
Sünkroniseerimine pika säriajaga
• Pika säriajaga sünkroniseerimisel kasutage uduste piltide vältimiseks stabilisaatorit. 
Teine võimalus on lülitada stabilisaator välja ning kasutada statiivi. Liikuvad objektid 
võivad samuti udustena jäädvustuda.
• Pika säriajaga sünkroniseerimist saab teostada ka välise välklambiga.
e_kb464_84percent.book  Page 136  Monday, October 6, 2008  11:03 AM