Pentax km Operating Guide (et)

Download
137
Välklambi kasutamine
5
1
Valige režiimikettal b.
b (Shutter Priority) programm on valitud.
2
Säriaeg määrake valikuketta abil. 
Tausta ei säritata korrektselt kui avaarv valitud säriaja puhul vilgub. 
Valige selline säriaeg, mille puhul avaarv ei vilgu.
3
Vajutage K nuppu.
Välklamp avaneb.
4
Tehke pilt.
1
Valige režiimikettal a.
a (Manual) programm on valitud.
2
Valige korrektse särituse saamiseks säriaeg ning avaarv.
Valige säriaeg 1/180 sek või aeglasem.
3
Vajutage K nuppu.
Välklamp avaneb.
a manuaalrežiimis võib välklambi avada suvalisel hetkel enne pildistamist.
4
Tehke pilt.
b (Shutter Priority) režiimis kasutamine
a (Manual) režiimis kasutamine
e_kb464_84percent.book  Page 137  Monday, October 6, 2008  11:03 AM