Pentax km Operating Guide (et)

Download
1
Enne kaamera kasutamist
Enne kaamera kasutamist kontrollige pakendi sisu ning tutvuge 
kaamera osadega.
e Kaamera omadused  .........................................14
Pakendi sisu kontrollimine .........................................16
Osade nimetused  .........................................................17
Ekraani näidud  .............................................................22
Kuidas muuta seadistusi .............................................30
Abiinfo funktsiooni kasutamine .................................34
e_kb464_84percent.book  Page 13  Monday, October 6, 2008  11:03 AM