Pentax km Operating Guide (et)

Download
140
Välklambi kasutamine
5
Välise välklambi kasutamine 
(Eraldi müüdav lisavarustus)
Eraldi müüdava välise välklambi AF540FGZ, AF360FGZ, AF200FG või AF160FC 
kasutamine võimaldab sõltuvalt välklambist pildistada erinevates välgurežiimides 
nagu P-TTL automaatika. Detailsema info saamiseks vaadake alltoodud tabelit.
(Jah: Kasutatav
#: Piiratud
Ei: Ei ole kasutatav)
*1 Kasutatav ainult DA, DA L, D FA, FA J, FA, F või A objektiiviga.
*2 Säriaeg 1/90 sek või aeglasem.
*3 Kombineeritult AF540FGZ või AF360FGZ välguga saab 1/3 võimsusest anda integreeritud 
välklamp ning 2/3 väline välklamp.
*4 Kasutatav ainult kombinatsioonis AF540FGZ või AF360FGZ välklambiga.
*5 Eeldab mitme AF540FGZ või AF360FGZ välklambi või AF540FGZ/AF360FGZ kasutamist 
kombinatsioonis integreeritud välklambiga.
 Välklamp
Kaamera funktsioon
Integreeritud 
välklamp
AF540FGZ
AF360FGZ
AF200FG
AF160FC
Punasilmsuse vähendus
Jah
Jah
Jah
Välgu automaatika
Jah
Jah
Jah
Kui välklamp on laetud, lülitub kaamera 
automaatselt välgu sünkroajale.
Jah
Jah
Jah
e (Program) ja b (Shutter Priority) režiimides 
valib kaamera avaarvu automaatselt.
Jah
Jah
Jah
Automaatne kontroll pildiotsijas
Ei
Ei
Ei
P-TTL välguautomaatika (sobiv tundlikkus: 
ISO 100 kuni 3200)
Jah
*1
Jah
*1
Jah
*1
Sünkroniseerimine pika säriajaga
Jah
Jah
Jah
Flash exposure compensation
Jah
Jah
Jah
AF abivalgus
Jah
Jah
Ei
Sünkroniseerimine katiku tagumise kardinaga
*2
Jah
Jah
Ei
Kontrasti kontrolliga sünkronisatsioon
#
*3
Jah
#
*4
Orivälk
Ei
Jah
Ei
Sarivälk
Ei
Ei
Ei
Sünkronisatsion lühikese säriajaga
Ei
Jah
Ei
Traadita välk
#
*4
Jah
*5
Ei
e_kb464_84percent.book  Page 140  Monday, October 6, 2008  11:03 AM