Pentax km Operating Guide (et)

Download
141
Välklambi kasutamine
5
AF360FGZ välklambil ei ole funktsiooni, mis seadistaks FORMAT väärtuseks 
[DIGITAL]. Sellele vaatamata arvutatakse digipeegliga kasutamisel 35 mm 
filmikaamera ja e vaheline vaatenurkade erinevus automaatselt 
(tingimusel, et kasutate DA, DA L, D FA, FA J, FA või F objektiivi).
Kui e särimõõtetaimer on sisselülitatud, siis formaadi indikaator asendub 
konverteerimisindikaatoriga (ekraanile naaseb 35 mm formaadi kuva kui särimõõte 
taimer on välja lülitatud).
* Lainurkdifuusori abil
[P-TTL Auto] režiimi saab kasutada AF540FGZ, AF360FGZ, AF200FG 
või AF160FC välklambiga. Selles režiimis mõõdab kaamera eelvälgu abil objekti 
kaugust, eredust, kontrastsust, tagantvalgustatust jne. 16-segmendilise sensori abil. 
Eelvälgust saadud info alusel määratakse kindlaks võtteks vajalik välguvõimsus. 
Tulemuseks on tavapärase TTL režiimiga võrreldes suurem täpsus võtete säritamisel. 
1 Eemaldage välgupesa kate ning paigaldage kaamerale väline välklamp.
2 Lülitage kaamera ja väline välklamp sisse.
3 Valige välise välklambi töörežiimiks [P-TTL Auto].
4 Veenduge, et välklamp on täielikult laetud ning pildistage.
AF360FGZ LCD paneeli kohta
Objektiivi fookuskaugus
85mm 77mm 50mm 35mm 28mm 24mm 20mm
18mm
AF360FGZ 
LCD 
paneel
Särimõõtetaimer 
aktiivne
85mm
70mm 50mm
35mm
28mm 24mm
*
Särimõõtetaimer 
välja lülitunud
58mm
48mm 34mm
24mm
19mm 16mm
*
P-TTL automaatrežiimi kasutamine
e_kb464_84percent.book  Page 141  Monday, October 6, 2008  11:03 AM