Pentax km Operating Guide (et)

Download
142
Välklambi kasutamine
5
AF540FGZ või AF360FGZ välklambiga pildistamisel saab kasutada 
ka 1/180 sekundist lühemaid säriaegu.
AF540FGZ või AF360FGZ paigaldamine ja kasutamine
1 Eemaldage välgupesa kate ning paigaldage kaamerale väline välklamp 
(AF540FGZ või AF360FGZ).
2 Valige pildistusrežiimiks b (Shutter Priority) või a (Manual).
3 Lülitage kaamera ja väline välklamp sisse.
4 Seadke välise välklambi sünkrorežiimiks HSb (High-speed flash sync).
5 Veenduge, et välklamp on täielikult laetud ning pildistage.
Kahe välise välklambi (AF540FGZ või AF360FGZ) kasutamisel või sisevälgu 
kasutamisel mõne ülalmainituga saab pildistada nendega P-TTL režiimis 
juhtmevabalt. 
• P-TTL automaatrežiimi saab kasutada ainult AF540FGZ, AF360FGZ, 
AF200FG või AF160FC välklambiga.
• Kui välklamp on valmis ning täielikult laetud, süttib pildiotsijas b indikaator.
• Välise välklambi kasutusvõtete ning töökauguste kohta lugege lähemalt välklambi 
kasutusjuhendist.
• Kui välgurežiimiks on 
g või i ja subjekt on piisavalt hele, siis välklamp ei rakendu. 
Seetõttu ei pruugi see päevavalguses pildistamiseks sobida.
• Ärge vajutage K nuppu kui kaamerale on paigaldatud väline välklamp. Integreeritud 
välklamp lööb avanedes välist välklambi. Kui soovite mõlemat samaaegselt kasutada, 
lugege ühendusmeetodi kohta lähemalt lk.146.
Sünkroniseerimine lühikese säriajaga
• Kui välklamp on valmis ning täielikult laetud, süttib pildiotsijas b indikaator.
• Välklampi saab selles režiimis sünkroniseerida säriajaga, mis on lühem 
kui 1/180 sekundit.
• Kiiret sünkroniseerimist ei saa kasutada h säriajaga.
Traadita režiim
e_kb464_84percent.book  Page 142  Monday, October 6, 2008  11:03 AM