Pentax km Operating Guide (et)

Download
143
Välklambi kasutamine
5
Välise välklambi töökanali valimine
Esmalt seadistage välise välklambi töökanal.
1 Seadistage välise välklambi töökanal.
2 Ühendage väline välklamp kaamera välgupesaga.
3 Lülitage kaamera ning väline välklamp sisse ja vajutage päästik poolenisti alla.
Integreeritud välklamp seadistatakse välisega samale kanalile.
Integreeritud välklamp traadita režiimis
Kui kasutate integreeritud välklampi koos välise välklambiga, valige kaameral 
traadita välgurežiim.
1 Vajutage (3) noolenuppu. Ekraanile ilmub 
[Flash Mode] menüü.
2 Valige  (45) noolenuppude abil r režiim.
Pildistusrežiimi naasmiseks vajutage 
4 nuppu.
• Seadke eemal asuva välklambi pealüliti asendisse WIRELESS.
• Lühikeste säriaegadega sünkroniseerimiseks tuleb kasutada kahte või enamat 
AF540FGZ/AF360FGZ välist välklampi. Seda funktsiooni ei saa kasutada koos 
integreeritud välklambiga.
• Valige kaamerast eemal asuva välklambi traadita režiimiks SLAVE.
• r režiimis kuvatakse integreeritud välklambi jaoks valitud töökanal 10 sekundiks 
pildiotsijasse.
• Jälgige, et kõik välklambid oleksid samal kanalil. Detailsema info saamiseks 
tutvuga AF540FGZ või AF360FGZ kasutusjuhenditega.
Kui võtterežiim on i või kui objektiivi avarõngas ei ole s asendis, kuvatakse r hallina 
ning seda ei saa valida.
0 . 0
0 . 0
0 . 0
O K
O K
O K
OK
F l a s h   M o d e
F l a s h   M o d e
Wi r e l e s s   M o d e
Wi r e l e s s   M o d e
F l a s h   M o d e
Wi r e l e s s   M o d e
e_kb464_84percent.book  Page 143  Monday, October 6, 2008  11:03 AM