Pentax km Operating Guide (et)

Download
144
Välklambi kasutamine
5
Integreeritud välklambi töömeetodi määramine
Võimaldab seadistada integreeritud välklambi töömeetodit traadita režiimis.
Seadistage [15. Flash in Wireless Mode] alt [A Custom Setting 3] menüüs. (lk.79)
Traadita pildistamine
Integreeritud välklambi kasutamine kombinatsioonis välise välklambiga
1 Eemaldage väline välklamp pärast kanali seadistamist kaameralt ning 
paigutage soovitud asukohta.
2 Aktiveerige kaameral r välgurežiim ning avage integreeritud välklamp.
3 Veenduge, et mõlemad välklambid on täielikult laetud ning pildistage.
Väliste välklampide kombinatsiooni kasutamine
1 Valige kaamerale paigaldatud välklambi töörežiimiks [MASTER] või [CONTROL].
2 Eemal asuva orivälgu režiimiks valige [SLAVE] ning seadistage sama töökanal 
mis kaamerale paigaldatud välklambil. Seejärel paigutage välklamp soovitud 
asukohta.
3 Veenduge, et mõlemad välklambid on täielikult laetud ning pildistage.
1
On 
(sees)
Integreeritud välklamp osaleb võtte säritamisel.
2
Off 
(Väljas)
Integreeritud välklamp juhib välist välklampi ega osale võtte säritamisel.
Sünkroniseerimist lühikeste säriaegadega HSb (High-speed sync) ei saa kasutada 
integreeritud välklambiga.
MASTER
Võtte säritamisel osalevad nii kaameraga ühendatud välklamp 
kui ka traadita välklamp.
CONTROL
Kaamerale paigaldatud välklamp juhib eemal asuvat välklampi 
ega osale võtte säritamisel.
Traadita režiimis ei saa kasutada värinastabilisaatorit.
e_kb464_84percent.book  Page 144  Monday, October 6, 2008  11:03 AM