Pentax km Operating Guide (et)

Download
145
Välklambi kasutamine
5
Punaste silmade korrigeerimisfunktsiooni saab kasutada ka välise välklambiga. 
See ei pruugi toimida kõikide välklampidega või toimib teatud tingimustel piiratult. 
Vaadake tabelit lk.140.
Punaste silmade fenomen
• Punasilmsuse vähendusfunktsioon toimib ka ühe välise välklambiga. (lk.69)
• Kui kasutate integreeritud välklambi punaste silmade vähendust ja kaamerast eemal 
asuv välklamp on orjarežiimis või traadita režiimis, siis punasilmsuse vähendamiseks 
mõeldud eelvälk laseb orivälgu lahti. Seega ärge kasutage punasilmsuse vähendust 
orivälgu kasutamisel.
Traadita välgujuhtimine (P-TTL režiim)
Traadita välgurežiimis toimub kahe välise välklambi (AF540FGZ või AF360FGZ) 
vahel enne pildistamist järgmine infovahetus.
Vajutage päästik lõpuni alla.
È
1 Kaamerale paigutatud välklamp annab testvälgu (teatab kaamera 
välgurežiimi).
2 Eemal asuv traadita välklamp annab testvälgu (kinnitab valikut).
3 Kaameral olev välklamp annab testvälgu (teatab eemal asuvatele 
välklampidele välguvõimsuse).
* HSb (High-speed sync) režiimis annab kaamerale paigutatud välklamp 
veel ühe kontrollvälgu, teatades traadita välklampidele välgu kestuse.
4 Traadita välklambid rakenduvad samal ajal juhtvälklambiga.
Kui kaamerale kinnitatud välklambi töörežiim on [MASTER] või kui integreeritud 
välklambi [15. Flash in Wireless Mode] (lk.144) seadistus on [On] (sees), 
rakenduvad kõik välklambid samaaegselt.
e_kb464_84percent.book  Page 145  Monday, October 6, 2008  11:03 AM