Pentax km Operating Guide (et)

Download
146
Välklambi kasutamine
5
Kui kasutate integreeritud välklampi koos välise välklambiga (AF540FGZ 
või AF360FGZ), mis on seadistatud tagumise katikukardina sünkronisatsioonile, 
kasutab ka integreeritud välklamp seda režiimi. Enne pildistamist veenduge, 
et mõlemad välklambid on täielikult laetud.
Kui kasutate integreeritud välklampi koos välise välklambiga, mis traadita töörežiimi 
ei toeta (nagu näiteks AF200FG), paigaldage kaamera välgupessa Hot Shoe 
Adapter F
G
 (eraldi müüdav), välise välklambi jalale Off-Camera Shoe Adapter F 
(eraldi müüdav) ning ühendage need omavahel pikenduskaabliga Extension Cord F5P 
(eraldi müüdav) nagu näidatud alloleval joonisel. Välklambi all oleva Off-Camera Shoe 
Adapter F saab paigaldada tänu vastavale keermele ka statiivile. 
Integreeritud välklambiga koos saab kasutada ainult P-TTL režiimi.
Kombinatsioon integreeritud välklambiga
Sünkroniseerimine särituse lõpuga
Integreeritud välklambi kasutamine koos välise välklambiga
e_kb464_84percent.book  Page 146  Monday, October 6, 2008  11:03 AM