Pentax km Operating Guide (et)

Download
150
Pildistusseadistused
6
Failiformaadi valik
Pikslite arvuks saab valida J, P ja i. Mida rohkem piksleid, seda suurem 
pilt ja faili maht. Faili suurus sõltub ka [JPEG Quality] kvaliteeditaseme seadistusest. 
Vaikimisi seadistus on J.
Ülaltoodud paberimõõdud on abiks optimaalse pildisuuruse valikul. Jäädvustatud 
pildi või trükitud foto kvaliteet sõltub kaameras valitud kvaliteeditasemest, pikslite 
arvust, särituse korrektsusest, printeri eraldusvõimest ning paljudest muudest 
asjaoludest.
1
Vajutage olekuvaates 
4 nuppu.
Ekraanile ilmub juhtpaneel.
Kui olekuvaadet pole ekraanil, vajutage M nuppu.
2
Valige (2345) noolenuppude 
abil [JPEG Rec. Pixels] ning vajutage 
4 nuppu.
Ekraanile ilmub [JPEG Rec. Pixels] menüü.
JPEG pikslite arv
Pikslite arv
Pikslid
Paberimõõdud
J
3872×2592
10"×12" / A3 paber
P
3008×2000
8"×10" / A4 paber
i
1824×1216
5"×7" / A5 paber
10M
10M
AF.A
JPEG
AWB
ISO
AUTO
10
M
OFF
OFF
400
JPEG Rec. Pixels
JPEG Rec. Pixels
e_kb464_84percent.book  Page 150  Monday, October 6, 2008  11:03 AM