Pentax km Operating Guide (et)

Download
151
Pildistusseadistused
6
3
Valige (45) noolenuppude 
abil sobiv pikslite arv.
Pikslite arvu muutmisel muutub ka mällu 
mahtuv kaadrite arvu näit ekraani paremas 
ülemises nurgas.
4
Vajutage 
4 nuppu.
Kaamera naaseb ooterežiimi ning on pildistamiseks valmis.
Pildi kvaliteeditaset on võimalik muuta. Faili suurus sõltub peale kvaliteeditaseme 
ka [JPEG Rec. Pixels] seadistusest. Vaikimisi seadistus on C (Best).
1
Vajutage olekuvaates 
4 nuppu.
Ekraanile ilmub juhtpaneel.
Kui olekuvaadet pole ekraanil, vajutage M nuppu.
2
Valige (2345) noolenuppude 
abil [JPEG Quality] ning vajutage 
4 nuppu.
Ekraanile ilmub [JPEG Quality] menüü.
JPEG kvaliteeditase
C
Best
Pildid on selgemad kuid failid on suuremad.
D
Better
E
Good
Pildid on teralisemad kuid failid on väiksemad.
6
M
2
M
10
M
JPEG Rec. Pixels
JPEG Rec. Pixels
10M
10M
128
128
OK
OK
OK
10
M
AF.A
JPEG
AWB
ISO
AUTO
OFF
OFF
400
JPEG Quality
JPEG Quality
e_kb464_84percent.book  Page 151  Monday, October 6, 2008  11:03 AM