Pentax km Operating Guide (et)

Download
152
Pildistusseadistused
6
3
Valige (45) noolenuppude abil 
menüüst sobiv kvaliteeditase.
Kvaliteeditaseme muutmisel ilmub ekraani 
ülemisse paremasse nurka antud seadistuse 
juures mällu mahtuvate kaadrite arv.
4
Vajutage 
4 nuppu.
Kaamera naaseb ooterežiimi ning on pildistamiseks valmis.
Võite seadistada pildifailide vormingu. Vaikimisi vorming on JPEG.
1
Vajutage olekuvaates 
4 nuppu.
Ekraanile ilmub juhtpaneel.
Kui olekuvaadet pole ekraanil, vajutage M nuppu.
Failivormingu valik
JPEG
Pildid salvestatakse JPEG vormingus. Pikslite arvu saab muuta [JPEG Rec. Pixels] 
alt ning pildikvaliteeti [JPEG Quality] alt. Failisuurus sõltub tehtud seadistustest.
RAW
RAW fail sisaldab endas CCD sensori töötlemata andmeid.
Töötlust (nagu värvustasakaal, Custom Image ja värviruum) pildile ei rakendata 
vaid salvestatakse eraldi andmetena. Kasutage RAW kuva (lk.195) või laadige 
toorfail arvutisse ning kasutage tööluseks PENTAX PHOTO Laboratory 3, 
mis võimaldab salvestada pildi JPEG või TIFF failina.
RAW+
Pilt salvestatakse nii RAW kui ka JPEG vormingus. Kui RAW nupu funktsioon 
on omistatud g (Help) nupule, saab g nupu abil pildistusvormingut ajutiselt 
muuta ning pildistada samaaegselt mõlemas vormingus.
JPEG Quality
JPEG Quality
128
128
OK
OK
e_kb464_84percent.book  Page 152  Monday, October 6, 2008  11:03 AM