Pentax km Operating Guide (et)

Download
153
Pildistusseadistused
6
2
Valige (2345) noolenuppude 
abil [File Format] ning vajutage 
nuppu.
Ekraanile ilmub [File Format] menüü.
3
Valige (45) noolenuppude 
abil failivorming.
Failivormingu muutmisel ilmub mällu 
mahtuvate kaadrite arvu näit ekraani ülemisse 
paremasse nurka.
4
Vajutage 
4 nuppu.
Kaamera naaseb ooterežiimi ning on pildistamiseks valmis.
[RAW file format] alt [A Rec. Mode 1] menüüs (lk.77) saab RAW vorminguks 
valida PEF või DNG. Vaikimisi seadistus on PEF.
RAW faili vormingu valimine
PEF
PENTAX originaalne RAW failivorming
DNG
Üldkasutatav avalik RAW failivorming (loodud Adobe Systems poolt)
10
M
File Format
File Format
JPEG
JPEG
AF.A
JPEG
AWB
ISO
AUTO
OFF
OFF
400
File Format
File Format
JPEG
JPEG
RAW
RAW
RAW+
RAW+
12345
12345
OK
OK
OK
MENU
Cancel
1
2 3
Custom Image
Digital Filter
File Format
JPEG Rec. Pixels
JPEG Quality
RAW file format 
Color Space
JPEG
PEF
sRGB
10
M
OK
OK
OFF
OFF
PEF
DNG
e_kb464_84percent.book  Page 153  Monday, October 6, 2008  11:03 AM