Pentax km Operating Guide (et)

Download
156
Pildistusseadistused
6
3
Valige (45) noolenuppude abil 
menüüst 
O (sees) või P (väljas).
O (sees) valiku korral taastub pärast ühe 
kaadri pildistamist [File Format] seadistus. 
Vaikimisi seadistus on O (sees). Kui [Cancel 
each time] seadistus on P (väljas), tühistub 
g nupu seadistus järgmistel tingimustel.
• g nuppu vajutatakse uuesti
• kaamera väljalülitamisel
• režiimiketta pööramisel
• menüü kuvamisel
• kaamera taasesitusrežiimi lülitamisel
4
Valige (23) noolenuppude failivorming.
Vasakul pool on [File Format] seadistus, paremal pool on g nupu vajutamisel 
kasutatav failivorming.
5
Vajutage (5) noolenuppu ning valige (23) noolenuppude 
abil 
nupu vajutamisel kasutatav failivorming.
6
Vajutage 
4 nuppu.
7
Vajutage kaks korda 
3 nuppu.
Ekraanile ilmub menüü avamisele eelnenud vaade.
MENU
Help button
RAW button function
Cancel each time
JPEG
JPEG
RAW+
RAW+
RAW
RAW
RAW+
RAW+
RAW+
RAW+
RAW+
RAW+
e_kb464_84percent.book  Page 156  Monday, October 6, 2008  11:03 AM