Pentax km Operating Guide (et)

Download
157
Pildistusseadistused
6
Pilditöötluse seadistamine 
(Custom Image)
Funktsioon võimaldab seadistada pildi töötlusparameetrid enne pildistamist 
e (Program), K (Sensitivity Priority), b (Shutter Priority), c (Aperture Priority) 
ja a (Manual) režiimides.
[Image Tone] tooni saab valida kuue hulgast: Bright, Natural, Portrait, Landscape, 
Vibrant ja Monochrome. Vaikimisi seadistus on [Bright]. Seadistada saab järgmist.
*1 Seadistamine ei ole võimalik [Monochrome] valiku puhul.
*2 Valida saab ka [Fine Sharpness], mis muudab piirjooned veelgi õhemaks ja teravamaks.
*3 Seadistamine on võimalik [Monochrome] valiku puhul.
1
Vajutage olekuvaates 
4 nuppu.
Ekraanile ilmub juhtpaneel.
Kui olekuvaadet pole ekraanil, vajutage M nuppu.
2
Valige (2345) noolenuppude 
abil sobiv pilt ning vajutage 
nuppu.
Ekraanile ilmub [Custom Image] menüü.
Pärast kaamera käivitamist kuvatakse taustal 
viimati jäädvustatud kaader.
Saturation
*1
Määrab värvikülluse. (Seadistusvahemik: -4 kuni +4)
Hue
*1
Määrab värvitooni. (Seadistusvahemik: -4 kuni +4)
Contrast
Määrab kontrastsuse. (Seadistusvahemik: -4 kuni +4)
Sharpness
*2
Määrab teravuse. (Seadistusvahemik: -4 kuni +4)
Filter Effect
*3
Muudab kontrastsust selliselt, nagu oleks kasutatud B&W 
mustvalget värvifiltrit. Määrab filtri värvi. (Seadistusvahemik: [None], 
[Green], [Yellow], [Orange], [Red], [Magenta], [Blue], [Cyan], 
[Infrared Color])
Toning
*3
Määrab pildi tooni külmemaks (- suunas) või soojemaks (+ suunas). 
(Seadistusvahemik: -4 kuni +4)
AF.A
JPEG
AWB
ISO
AUTO
10
M
OFF
OFF
400
Custom Image
Custom Image
Bright
Bright
e_kb464_84percent.book  Page 157  Monday, October 6, 2008  11:03 AM