Pentax km Operating Guide (et)

Download
158
Pildistusseadistused
6
3
Valige (45) noolenuppude 
abil Image Tone.
4
Valige (23) noolenuppude abil 
muudetav seadistus (Saturation, 
Hue, Contrast või Sharpness).
Kui Image Tone seadistus on Monochrome, 
saab muuta ainult Filter Effect, Toning, 
Contrast ja Sharpness seadistusi.
5
Valige (45) noolenuppude abil sobiv seadistus.
Taustapilt muutub valitud seadistusest lähtuvalt.
Visuaalselt saab värviküllust ja tooni kontrollida skaalal.
Sharpness puhul pöörake valikuketast peenteravuse (Fine Sharpness) valimiseks. 
Fine Sharpness puhul on kujutiste piirjooned veelgi õhemad ning teravamad. 
See funktsioon sobib kasutamiseks peente mustrite pildistamisel.
6
Vajutage 
4 nuppu.
Kaamera naaseb ooterežiimi ning on pildistamiseks valmis.
Monochrome pilditooni puhul skaalat ei kuvata.
Bright
Bright
Check
Check
R
Y
G
C
B
M
R
Y
G
C
B
M
OK
OK
OK
OK
OK
Check
Check
OK
BW
R
Y
G
C
B
M
R
Y
G
C
B
M
Portrait
Portrait
e_kb464_84percent.book  Page 158  Monday, October 6, 2008  11:03 AM