Pentax km Operating Guide (et)

Download
Enne kaamera kasutamist
1
15
Stabilisaator (Shake Reduction - SR)
e kaamera pildistabilisaator (SR) on PENTAX poolt loodud süsteem, 
mis liigutab kaamera värina kompenseerimiseks sensorit magnetjõu abil.
Raputamisel (pildi komponeerimisel jne) võib kaamera tekitada mõningast 
töömüra. Seda ei loeta veaks kaamera töös.
Abifunktsioon
e abifunktsiooni juhised on loodud kasutamiseks DA või DA L seeria 
objektiividega. 
Kui kasutate mõnd objektiivi mille avarõngas ei ole s (Auto) asendis, 
ei pruugi kuvatav abiinfo olla tegelikkusele vastav.
e ja 35 mm filmipeegelkaamera vaatenurgad on erinevad ka juhul, kui kasutate sama 
objektiivi. See tuleneb asjaolust, et 35 mm filmikaader erineb mõõtmetelt digitaalkaamera 
CCD sensorist.
35 mm filmikaadri ja CCD sensori mõõdud
35 mm film
: 36×24 mm
e CCD
: 23,5×15,7 mm
Võrdsete vaatenurkade korral on 35 mm kaamera fookuskaugus 1,5 korda suurem 
kui e kaamera puhul. Et saada e ees samaväärne fookuskaugus, tuleb 35 mm 
objektiivi fookuskaugust jagada 1,5-ga.
Näide)  Et saada 35 mm kaamera 150 mm fookuskaugusega objektiivile 
võrdne vaatenurk
150÷1,5=100
Kasutage e ees 100 mm objektiivi.
Et saada e kaamera fookuskauguse ekvivalent 35 mm kaamera jaoks, 
tuleb fookuskaugust korrutada 1,5-ga.
Näide)  Kui kasutate 300 mm objektiivi e
300×1,5=450
Seega tuleks sama vaatenurga saamiseks kasutada 35 mm kaamera 
puhul 450 mm objektiivi.
e_kb464_84percent.book  Page 15  Monday, October 6, 2008  11:03 AM