Pentax km Operating Guide (et)

Download
159
Pildistusseadistused
6
Täiendavad pildistusseadistused
Värvustasakaal on pildi üldise tooni seadistamise funktsioon. Korrektne värvustasakaal 
tagab, et objektid oleksid pildil õigetes värvides. Seda tuleb seadistada juhul, kui te pole 
rahul pildi värvustasakaaluga F (Auto) seadistuse korral või kui soovite pilti 
loominguliselt muuta. Vaikimisi seadistus on F (Auto).
* Värvustemperatuur Kelvinites on hinnanguline. See ei väljenda täpseid värve.
1
Valige režiimikettal eKbc või a.
2
Vajutage pildistusrežiimis (4) noolenuppu.
Ekraanile ilmub [White Balance] menüü.
Värvustasakaal
F
Auto
Valib sobiva värvustasakaalu automaatselt vahemikus 4000 
kuni 8000K.
G
Daylight
Sobib pildistamiseks päikesevalguses. (Umbes 5200K)
H
Shade
Mõeldud pildistamiseks välitingimustes varjus. Režiim vähendab 
varjus esinevaid sinakaid toone. (Umbes 8000K)
^
Cloudy
Pildistamiseks pilvise ilmaga. (Umbes 6000K)
J
Fluorescent 
Light
Mõeldud pildistamiseks luminofoorlampide valguses. 
Valige valgusallika värvuse järgi 
D (päevavalgus) 
(Umbes 6500K), 
N (neutraalvalge) (Umbes 5000K) 
või 
W (valge) (Umbes 4200K).
I
Tungsten Light
Mõeldud pildistamiseks hõõglampide valguses. 
Vähendab pildi punast tooni. (Umbes 2850K)
L
Flash
Kasutamiseks välklampide valguses pildistamisel. (Umbes 5400K)
K
Manual
Funktsioon võimaldab värvustasakaalu käsitsi seadistada 
selliselt, et valged objektid jäädvustuksid ka pildil valgetena.
e_kb464_84percent.book  Page 159  Monday, October 6, 2008  11:03 AM