Pentax km Operating Guide (et)

Download
160
Pildistusseadistused
6
3
Määrake väärtus (23
noolenuppude abil.
Valitud värvustasakaaluga digitaalse 
eelvaate kuvamiseks vajutage mc nuppu. 
Digitaalse eelvaate abil on värvustasakaalu 
peenhäälestamine lihtsam.
4
Vajutage 
4 nuppu.
Kaamera naaseb ooterežiimi ning on pildistamiseks valmis.
• Värvustasakaalu ei ole võimalik seadistada Picture ja 
H stseenirežiimis.
• Kuna välklambi värvustemperatuur on erinev, saab menüüst defineerida värvustasakaalu 
automaatse muutmise välklambi kasutamisel. Valige [16. WB when using flash] 
seadistuseks [A Custom Setting 3] menüüs [Flash] või [Unchanged] (lk.79).
White Balance
White Balance
Auto
Auto
Check
Check
OK
OK
OK
WB
WB
Värvustemperatuur
Kui värvustemperatuur tõuseb, muutub valgus sinisemaks. Kui värvus-
temperatuur langeb, muutub valgus punasemaks. Värvustemperatuur 
väljendab valguse värvuse muutumist absoluutses temperatuuris (K — Kelvin). 
Antud kaamera võimaldab vastava seadistuse abil pildistada erinevate 
valgusallikate abil loomulikes värvides.
2000
3000
4000
5000 6000
8000 10000 12000 [ K ]
Candle flame
Oil lamp
T
u
ngsten light
Halogen light bulb
White (Fluorescent light)
Daylight
Cloudy
Shade
Clear sky
Daylight (Fluorescent light)
Neutral white (Fluorescent light)
Flash
Red tint
Blue tint
Red tint
Blue tint
Candle flame
Oil lamp
Tungsten light
Halogen light bulb (Halogeenpirn)
White (F
luorescent light)
(Valge (päevavalguslamp))
Daylight
Flash
Neutral white (Fluorescent light) 
(Neu
traalvalge (päevavalguslamp))
Cloudy
Daylight (Fluorescent ligh
t) 
(Päevavalgu
s (päevavalguslamp))
Shade
Clear sky (Selge taevas)
e_kb464_84percent.book  Page 160  Monday, October 6, 2008  11:03 AM