Pentax km Operating Guide (et)

Download
163
Pildistusseadistused
6
3
Vajutage (5) noolenuppu.
Ekraanile ilmub [Adjust White Balance] menüü.
4
Värvustasakaalu häälestamiseks 
kasutage (
2345) noolenuppe.
G-M ja B-A telgedel on seitse taset 
ja 225 kuju.
5
Vajutage 
4 nuppu.
Kaamera ekraanile naaseb [White Balance] menüü.
6
Vajutage 
4 nuppu.
Kaamera naaseb ooterežiimi ning on pildistamiseks valmis.
G-M
Reguleerib värvitooni rohelise ja magenta vahel.
23
B-A
Reguleerib värvitooni sinise ja merevaigu tooni vahel.
45
• Kui pärast värvustasakaalu seadistamist valitakse [8. Adjust White Balance] 
seadistuseks [A Custom Setting 2] menüüs [Off], siis kaotavad seadistused kehtivuse. 
Seadistuste kasutamise võimaldamiseks seadistage uuesti [8. Adjust White Balance] 
väärtuseks [On] (sees).
• K (Manual) seadistuse korral saab värvustasakaalu mõõta ka [Adjust White Balance] 
vaates kui vajutate päästiku lõpuni alla.
Shade
Shade
G
G
B
B
A
A
A
M
M
± 0
± 0
G 1
G 1
G 1
WB±
WB±
MENU
Cancel
Cancel
OK
OK
OK
e_kb464_84percent.book  Page 163  Monday, October 6, 2008  11:03 AM